Trường THPT Chuyên Hạ Long

Danh sách các học liệu của trường: Trường THPT Chuyên Hạ Long

Lọc theo ngày:
 
STT Tên bài Ngày tạo Thể loại Người tạo
1 Phiếu Học tập bài Đất Nước 29 tháng 5 lúc 16:05 Đề thi Tự luận Trần Thị Thúy Hà
2 LUYỆN ĐỀ 1 25 tháng 5 lúc 20:09 Luyện tập trắc nghiệm Nguyễn Thị Minh Dịu
3 ĐỀ VIP 18 - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA THAM KHẢO BGD MÔN TOÁN NĂM 2024 18 tháng 5 lúc 15:03 Đề thi trắc nghiệm từ file PDF hoặc Word Tô Việt Hưng
4 ĐỀ VIP 17 - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA THAM KHẢO BGD MÔN TOÁN NĂM 2024 18 tháng 5 lúc 15:00 Đề thi trắc nghiệm từ file PDF hoặc Word Tô Việt Hưng
5 ĐỀ VIP 16 - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA THAM KHẢO BGD MÔN TOÁN NĂM 2024 18 tháng 5 lúc 14:50 Đề thi trắc nghiệm từ file PDF hoặc Word Tô Việt Hưng
6 ĐỀ VIP 15 - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA THAM KHẢO BGD MÔN TOÁN NĂM 2024 18 tháng 5 lúc 14:32 Đề thi trắc nghiệm từ file PDF hoặc Word Tô Việt Hưng
7 kiểm tra lại 12h ngày 17/5 17 tháng 5 lúc 10:21 Đề thi thông minh Nguyễn Thị Hải Yến
8 LẦN 2 11 Anh 17 tháng 5 lúc 10:05 Đề thi thông minh Nguyễn Thị Hải Yến
9 KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN KÌ II LỚP 11 GDKTPL 17/5 17 tháng 5 lúc 9:06 Đề thi thông minh Nguyễn Thị Hải Yến
10 KIỂM TRA LẠI 16 tháng 5 lúc 20:29 Đề thi thông minh Nguyễn Thị Hải Yến