Giới thiệu

Chuyên Hạ Long E-learning "Trải nghiệm học tập hiện đại trên nền tảng 4.0"

Chuyên Hạ Long E-learning "Trải nghiệm học tập hiện đại trên nền tảng 4.0"

Trong bước tiến vượt bậc của giáo dục hiện đại, Trường THPT chuyên Hạ Long tự hào giới thiệu Hệ thống E-learning tiên tiến của mình, mang tên "Chuyên Hạ Long E-learning". Đây là một nền tảng học tập trực tuyến đỉnh cao, được xây dựng trên nền tảng dạy học trực tuyến công nghệ 4.0 của OLM, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và cung cấp trải nghiệm học tập hoàn hảo cho học sinh.
1 tháng 10 2023 lúc 23:54

Khóa học OLM

Khóa học lớp 12

Khóa học lớp 12

Khóa học bao gồm các bài giảng lý thuyết, hệ thống bài tập, bài kiểm tra đánh của các môn học lớp 12 theo chương trình giáo dục phổ thông cũ.
1 tháng 10 2023 lúc 23:36
Khóa học lớp 11

Khóa học lớp 11

Khóa học bao gồm các bài giảng lý thuyết, hệ thống bài tập, bài kiểm tra đánh của các môn học lớp 11 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.
1 tháng 10 2023 lúc 23:22
Khóa học Lớp 10

Khóa học Lớp 10

Khóa học bao gồm các bài giảng lý thuyết, hệ thống bài tập, bài kiểm tra đánh của các môn học lớp 10 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.
1 tháng 10 2023 lúc 23:18